Ασυρματη Δικτυωση

Ασύρματα τοπικά δίκτυα υπάρχουν σε χρήση εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία, αλλά μόλις τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκε μια έκρηξη στη χρήση τους, εξαιτίας κυρίως της τεχνολογικής εξέλιξης στις ασύρματες δικτυακές φορητές συσκευές (φορητοί υπολογιστές, PDAs, κλπ.), καθώς και της πτώσης της τιμής των τελευταίων. Τα ασύρματα δίκτυα μπορούν να αναπτυχθούν και να παρέχουν δικτυακές υπηρεσίες σε πολλούς διαφορετικούς χώρους και περιβάλλοντα.

Ως ασύρματο δίκτυο χαρακτηρίζεται το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, συνήθως τηλεφωνικό ή δίκτυο υπολογιστών, το οποίο χρησιμοποιεί, τα ραδιοκύματα ως μέσο μετάδοσης της πληροφορίας. Τα δεδομένα μεταφέρονται μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, με συχνότητα φέροντος η οποία εξαρτάται κάθε φορά από τον ρυθμό μετάδοσης δεδομένων που απαιτείται να υποστηρίζει το δίκτυο αλλά και από το κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που ισχύει κάθε φορά για τη χρήση του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Η ασύρματη επικοινωνία, σε αντίθεση με την ενσύρματη, δεν χρησιμοποιεί ως μέσο μετάδοσης κάποιον τύπο καλωδίου. Σε παλαιότερες εποχές τα τηλεφωνικά δίκτυα ήταν αναλογικά, αλλά σήμερα όλα σχεδόν τα ασύρματα δίκτυα βασίζονται σε ψηφιακή τεχνολογία και, επομένως, κατά μία έννοια, είναι ουσιαστικώς δίκτυα υπολογιστών. Στα ασύρματα δίκτυα εντάσσονται τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, οι δορυφορικές επικοινωνίες, τα ασύρματα δίκτυα ευρείας περιοχής (WWAN), τα ασύρματα μητροπολιτικά δίκτυα (WMAN), τα ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN) και τα ασύρματα προσωπικά δίκτυα (WPAN).

Στα δίκτυα υπολογιστών η αποστολή και η λήψη δεδομένων γίνεται σε βήματα, όπου διαδοχικά επίπεδα επεξεργασίας παρεμβάλλονται στα υπό εξέταση τηλεπικοινωνιακά δεδομένα και εκτελούν ανάλογες λειτουργίας. Το σύνολο κανόνων στο οποίο υπακούν αυτές οι λειτουργίες, καθώς και η προτυποποιημένη μορφή των δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία σε κάθε επίπεδο, ονομάζεται πρωτόκολλο επικοινωνίας του αντίστοιχου επιπέδου. Τα πρωτόκολλα αυτά σχηματίζουν, όπως λέμε, μία “στοίβα” η οποία χαρακτηρίζει επακριβώς τον τύπο και τον τρόπο επικοινωνίας.

Το IEEE 802.11 είναι μια οικογένεια προτύπων που θεσμοθετήθηκαν, από το Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), για ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLAN) που είχαν ως σκοπό να επεκτείνουν το 802.3 (Ethernet, το συνηθέστερο πρωτόκολλο ενσύρματης δικτύωσης υπολογιστών) στην ασύρματη περιοχή. Τα πρότυπα 802.11 είναι ευρύτερα γνωστά ως «WiFi» επειδή η WiFi Alliance, ένας οργανισμός ανεξάρτητος της IEEE, παρέχει την πιστοποίηση για τα προϊόντα που υπακούν στις προδιαγραφές του 802.11. Αυτή η οικογένεια πρωτοκόλλων αποτελεί το καθιερωμένο πρότυπο της βιομηχανίας στο χώρο των ασύρματων τοπικών δικτύων.

Wi-Fi

Ο όρος WiFi (Wireless Fidelity, κατά την ορολογία High Fidelity η οποία αφορά την εγγραφή ήχου) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τις συσκευές που βασίζονται στην προδιαγραφή IEEE 802.11 b/g/n και εκπέμπουν σε συχνότητες 2.4GHz. Ωστόσο το WiFi («ασύρματη πιστότητα» στα ελληνικά) έχει επικρατήσει και ως όρος αναφερόμενος συνολικά στα ασύρματα τοπικά δίκτυα. Συνήθεις εφαρμογές τους είναι η παροχή ασύρματης πρόσβασης στο Internet, τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (VoIP) και διασύνδεσης μεταξύ ηλεκτρονικών συσκευών όπως τηλεοράσεις, ψηφιακές κάμερες, DVD Player και ηλεκτρονικοί υπολογιστές.

Αρχικά, το Wi-Fi χρησιμοποιήθηκε μόνο σε συχνότητες 2,4GHz στο πρότυπο 802.11b, ωστόσο, το Wi-Fi Alliance έχει επεκτείνει τη γενική χρήση του όρου Wi-Fi ώστε να περιλαμβάνει κάθε τύπο δικτύου WLAN ή προϊόν που βασίζεται σε οποιοδήποτε από τα 802.11 πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των 802.11b, 802.11a, dual-band, και ούτω καθεξής, σε μια προσπάθεια να σταματήσει η σύγχυση σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του ασύρματου LAN.

Το Wi-Fi λειτουργεί χωρίς ενσύρματη φυσική σύνδεση μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων (RF). Ο ακρογωνιαίος λίθος για κάθε ασύρματο τοπικό δίκτυο είναι ένα σημείο πρόσβασης (AP). Η κύρια δουλειά ενός σημείου πρόσβασης είναι να μεταδώσει το ασύρματο σήμα ώστε οι υπολογιστές να μπορούν να το εντοπίσουν και να συντονιστούν σε αυτό, καθώς επίσης να αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ ενός ασύρματου και ενός ενσύρματου δικτύου. Για να συνδεθείτε σε ένα σημείο πρόσβασης και να συμμετέχετε σε ένα ασύρματο δίκτυο, οι υπολογιστές και οι συσκευές σας πρέπει να είναι εξοπλισμένες με κατάλληλους πομποδέκτες.

Το Wi-Fi υποστηρίζεται από πολλές εφαρμογές και συσκευές, συμπεριλαμβανομένων κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών, οικιακά δίκτυα, PDAs, κινητά τηλέφωνα, και άλλους τύπους ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης. Το Wi-Fi είναι απλά ένα εμπορικό σήμα του οποίου ο όρος σημαίνει “IEEE 802.11x”.

Είναι ασφαλές (για την υγεία) το ασύρματο δίκτυο;

Η ισχύς εκπομπής των περισσοτέρων ασύρματων συσκευών τεχνολογίας ΙΕΕΕ 802.11b, είναι 30mW. Η ισχύς αυτή σε συνδυασμό με την συχνότητα εκπομπής των 2.4GHz, και με δεδομένο ότι η κάθε ασύρματη συσκευή ακτινοβολεί σε διαστήματα και όχι συνέχεια, θεωρείται ότι δεν αποτελεί κίνδυνο για την υγεία των χρηστών. Στην περίπτωση μάλιστα, κατά την οποία η συσκευή τοποθετηθεί σε εξωτερική θέση (π.χ. στον ιστό της κεραίας), τότε σίγουρα δεν χρειάζεται να απασχολείται κανείς με το θέμα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός κινητού τηλεφώνου το οποίο θεωρείται ασφαλές, παρόλο που εκπέμπει σε κοντινές συχνότητες (1.8GHz) με μεγαλύτερη ισχύ, και συνήθως βρίσκεται πολύ κοντά στην χρήστη του (λίγα εκατοστά μέχρι ένα μέτρο).

Βέβαια, καθώς ο αριθμός των σημείων πρόσβασης και των λοιπών συσκευών αυξάνεται, αντίστοιχα αυξάνεται και η έκθεση του πληθυσμού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (RF). Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι η έκθεση σε RF από κεραίες πρόσβασης WiFi κυμαίνονται περίπου στο 0,002% μέχρι 2% των διεθνώς επιτρεπτών ορίων και είναι πολύ χαμηλότερη από την έκθεση στο σήμα τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών.

Ο αναγνώστης μπορεί να βρει στοιχεία σχετικά με την έκθεση σε RF στον δικτυακό τόπο του Διεθνούς Οργανισμού Υγείας (WHO)
Electromagnetic fields and public health
Electromagnetic fields (EMF)

Τι είναι το hotspot;

Το Hotspot είναι ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης στο internet. Στην πραγματικότητα, δεν είναι απλώς ένα σημείο, αλλά μία περιοχή η οποία καλύπτεται από συσκευές που επιτρέπουν και διαχειρίζονται την ασύρματη πρόσβαση των χρηστών στο internet. Ένα Hotspot μπορεί να έχει εμβέλεια από μερικά μέτρα και να φτάσει ακόμη και το ένα χιλιόμετρο κάλυψης, αν αυτό είναι επιθυμητό.

Ένα Wi-Fi hotspot ορίζεται ως οποιαδήποτε θέση στην οποία υπάρχει ασύρματη τεχνολογία, και είναι διαθέσιμη για χρήση στους καταναλωτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ασύρματη πρόσβαση είναι ελεύθερη. Ένα hotspot ορίζεται ως μια συγκεκριμένη γεωγραφική θέση στην οποία ένα σημείο πρόσβασης παρέχει δημόσιες υπηρεσίες ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων για τους επισκέπτες μέσα από ένα WLAN. Τα Hotspots βρίσκονται συχνά σε περιοχές με αρκετό κόσμο όπως αεροδρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, βιβλιοθήκες, ξενοδοχεία κ.α. Τα Hotspots συνήθως έχουν ένα μικρό εύρος της πρόσβασης.

Top