Μελετη 2011

700 Σημεία

Για την μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης των ασύρματων δικτύων έγιναν μετρήσεις σε 700 σημεία σε όλη την πόλη των Σερρών. Τα σημεία επιλέχθηκαν έτσι ώστε να καλύπτουν όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της πόλης. Αναλυτικότερα, τα σημεία επιλέχθηκαν να βρίσκονται κοντά στις διασταυρώσεις των δρόμων, όπου σε κάθε σημείο καταγράφηκαν 3 έως 4 μετρήσεις. Στη συνέχεια από τις μετρήσεις ενός σημείου συνοψίστηκε η συνολική μέτρηση του σημείου καταργώντας τις διπλότυπες εγγραφές με βάση το μοναδικό αναγνωριστικό κάθε σταθμού βάσης (BSSID). Για όσους νιώθουν μεγαλύτερη οικειότητα με τεχνολογικούς όρους χρησιμοποιήθηκε η μοναδική (MAC διεύθυνση) της κάθε συσκευής (router) σε συνδυασμό με την χειρότερη ισχύ σήματος, Signal (dBm). Με αυτή τη διαδικασία διαγράφτηκαν όλες οι εγγραφές με ασθενές ισχύ σήματος επειδή σε κάποια άλλη μέτρηση πιο κοντά στο σημείο εκπομπής είχαμε καλύτερη μέτρηση του ίδιου του δικτύου με μεγαλύτερη ισχύ. Αυτή η διαδικασία εφαρμόστηκε 2 φορές. Αρχικά για κάθε σημείο ξεχωριστά και έπειτα συνολικά για όλα τα σημεία. Έτσι καταφέραμε να έχουμε καταγεγραμμένο κάθε δίκτυο στο σημείο στο οποίο έχει την μεγίστη ισχύ. Συνολικά σε όλη την πόλη έγιναν 2561 μετρήσεις.

Ερωτηματολόγια

Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου χρήσης της τεχνολογίας Wi-Fi στην ελληνική κοινωνία και συγκεκριμένα στην πόλη των Σερρών, δημιουργήθηκαν 3 ερωτηματολόγια.

Το πρώτο δημιουργήθηκε για τους απλούς πολίτες των Σερρών το οποίο μοιράστηκε σε ένα δείγμα 1000 ανθρώπων. Τα αποτελέσματα του μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστα λόγου του μεγάλου αριθμού και της τυχαίας επιλογής των πολιτών καθώς πραγματοποιήθηκε από περαστικούς πολίτες διαφόρων ηλικιών και από τα δυο φύλα σε κεντρικά σημεία της πόλης. Η απογραφή του πληθυσμού το έτος 2011 έδειξε ότι στον Δήμο Σερρών υπάρχουν 76.240 πολίτες. Με βάση αυτό το στοιχείο το δείγμα μας αντιστοιχεί στο 1,5% του πληθυσμού.

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε για τους φοιτητές του ΤΕΙ Σερρών, ώστε να δούμε τα στοιχεία που θα προέκυπταν από μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων, αυτή των μορφωμένων νέων ηλικίας 18 έως 25. Και σε αυτήν την περίπτωση είχαμε ένα ίσου μεγέθους δείγμα 1000 ατόμων.

Τέλος το τρίτο ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε για τις επιχειρήσεις και συγκεκριμένα τον κλάδο των ξενοδοχείων. Επιλέχθηκε αυτός ο κλάδος επειδή βάση των αρχικών μας προβλέψεων τα αποτελέσματα του θα είχαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από κάθε άλλη επιχείρηση.

Μετά από ανάλυση των ερωτηματολογίων προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία.

arrow

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων

Οι στατιστική ανάλυση τόσο των μετρήσεων όσο και των ερωτηματολογίων παρέχουν αρκετά ακόμη σημαντικά αποτελέσματα και στοιχεία.

arrow

Χάρτης Μελέτης 2011

Σαν αποτέλεσμα της έρευνας σχεδιάσαμε κι έναν χάρτη στον οποίο σημάνθηκαν τα 700 σημεία των μετρήσεων. Η χρωματική κλίμακα του χάρτη παριστάνει το πλήθος των ασύρματων δικτύων που μετρήθηκαν στο κάθε σημείο. Αναλυτικά για : 0 δίκτυα ΑΣΠΡΟ, 1 έως και 6 ΜΠΛΕ, 7 έως και 12 ΠΡΑΣΙΝΟ, 13 έως και 18 ΚΙΤΡΙΝΟ, 19 έως και 24 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, 25 έως και 30 ΚΟΚΚΙΝΟ και τέλος, 31 και άνω ΜΩΒ. Έτσι μπορούμε να δούμε σε ποιες περιοχές βρίσκονται τα περισσότερα δίκτυα και αντίστοιχα σε ποια δεν μετρήθηκε κανένα ενεργό τη χρονική περίοδο της έρευνας.

arrow

Top