Ασυρματο Δικτυο Σερρων

Πληροφορίες

Στην πόλη των Σερρών οι πολίτες και οι επισκέπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα ασύρματο δίκτυο με ελεύθερη πρόσβαση.

arrow

Χάρτης δικτύου Σερρών

Από την μελέτη που κάναμε σε όλη την πόλη καταγράψαμε σε κάποια σημεία το ελεύθερο δίκτυο που προσφέρει ο Δήμος Σερρών. Χρησιμοποιήσαμε την διαδικασία της κατάργησης των διπλότυπων μετρήσεων για κάθε σημείο ξεχωριστά. Έτσι διατηρήθηκε σε κάθε σημείο το δίκτυο με τη μεγαλύτερη ισχύ. Και στην συνέχεια φιλτράραμε ξανά με βάση την ισχύ ανεξάρτητα από την BSSID. Με αυτόν τον τρόπο καταφέραμε να έχουμε σε κάθε σημείο ένα δίκτυο με την καλύτερη ισχύ. Δημιουργήθηκε ένας χάρτης στον οποίο τοποθετήθηκαν ΜΑΥΡΟΙ δείκτες για τα σημεία εκπομπής του δικτύου και περιμετρικά αυτών, χρωματιστοί δείκτες αναλόγως από ποια κεραία καταγράφουμε το ισχυρότερο σήμα. Επίσης για κάθε σημείο πρόσβασης υπάρχουν και 3 κλίμακες από δείκτες με βάση την ισχύ που λαμβάνουμε (Εξαιρετικό, Καλό, Μέτριο). Υπάρχουν 8 ελεύθερα σημεία πρόσβασης (Hotspots) του Δήμου, από τα οποία επεξεργαστήκαμε τα 6 καθώς τα άλλα 2 είναι εκτός πόλης.

arrow

Σχετικά ενηµερωτικά δελτία (από τον Δήμο Σερρών)

Ο Δήμος Σερρών έχει προβάλει το έργο αυτό μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προς ενημέρωση των δημοτών του. Ενδεικτικά παραθέτουμε μια κοινή συνέντευξη τύπου κατά την οποία εκπρόσωποι του Δήμου Σερρών παρουσίασαν το εγχείρημα.

Επίσης, στο πλαίσιο ενημέρωσης των πολιτών ο Ειδικός Επιστημονικός Σύμβουλος του Δήμου Σερρών κ. Αλκιβιάδης Τσιμπίρης παραχώρησε μια σχετική συνέντευξη στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ».

arrow

Top