Ερωτηματολογια

Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων από ερωτηματολόγια των πολιτών

pdf_iconΓενικό ερωτηματολόγιο


Ερώτηση 1. Πόσο καλή είναι κατά τη γνώμη σας η σχέση σας με την πληροφορική ;
Πιθανές απαντήσεις : Πολύ καλή, Καλή, Μέτρια, Κακή, Πολύ κακή.

chart01Οι περισσότερες απαντήσεις διακυμάνθηκαν στην απάντηση «Καλή» προς «Μέτρια». Έτσι διαπιστώνουμε πως οι πολίτες των Σερρών νιώθουν εξοικειωμένοι με την Πληροφορική και γενικά με την τεχνολογία.

Ερώτηση 2. Γνωρίζετε την ύπαρξη της τεχνολογίας ασύρματης δικτύωσης (wireless internet) ;
Πιθανές απαντήσεις : Απόλυτα, Πολύ, Αρκετά, Λίγο, Καθόλου.

chart02Ο κόσμος και πάλι έδωσε μια μέση απάντηση με περισσότερες απαντήσεις στην επιλογή «Αρκετά», αλλά σε αυτήν την περίπτωση οι μικρές ηλικίες από 18 έως 35 είχαν μία θετική απόκλιση προς το «Απόλυτα και Πολύ» ενώ οι μεγαλύτερες ηλικίες είχαν μια αρνητική απόκλιση προς το «Λίγο και Καθόλου».

Ερώτηση 3. Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ τις υπηρεσίες που παρέχει η ασύρματη δικτύωση ;
Πιθανές απαντήσεις : Απόλυτα, Πολύ, Αρκετά, Λίγο, Καθόλου.

chart03Οι απαντήσεις ήταν μοιρασμένες με ένα μεγάλο μέρος του δείγματος να μην έχει κάνει καθόλου χρήση της ασύρματης δικτύωσης με πλειοψηφία στις μεγάλες ηλικίες.

Ερώτηση 4. Που έχετε κάνει χρήση δικτυακών υπηρεσιών μέσω ασύρματης πρόσβασης ;
Πιθανές απαντήσεις : Πανεπιστήμιο_ΤΕΙ, Σε δημόσιο χώρο, Σπιτι μου, Αλλού.

chart04Από τις θετικές απαντήσεις της προηγούμενης ερώτησης, 1 στους 2 πολίτες έχουν κάνει χρήση ασύρματης δικτύωσης στο σπίτι τους, ενώ 1 στους 3 έχει κάνει και χρήση εκτός σπιτιού.

Ερώτηση 5. Πιστεύετε ότι θα εξυπηρετούσε τις καθημερινές ανάγκες σας για χρήση internet, η λειτουργία ασύρματης δικτύωσης ;
Πιθανές απαντήσεις : Απόλυτα, Πολύ, Αρκετά, Λίγο, Καθόλου.

chart05Εδώ λάβαμε ένα αναμενόμενο αποτέλεσμα καθώς ο περισσότερος κόσμος βλέπει σαν κάτι θετικό την ασύρματη δικτύωση και επίσης κανείς δεν μας έδωσε την αρνητική απάντηση «Καθόλου», ούτε καν ο κόσμος μεγαλύτερης ηλικίας που δεν χρησιμοποιούν το ασύρματο δίκτυο.

Ερώτηση 6. Έχετε στην κατοχή σας κάποια φορητή συσκευή με δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης στο δίκτυο ;
Πιθανές απαντήσεις : Ναι, Όχι, Όχι αλλά σκοπεύω.

chart067 στους 10 πολίτες έχουν στην κατοχή τους κάποια ασύρματη συσκευή, ενώ από τους υπόλοιπους 3 οι 2 σκοπεύουν να αποκτήσουν σύντομα. Ο Περισσότερος κόσμος αγοράζει πλέον τέτοιες συσκευές με τεχνολογίες Wi-Fi.

Ερώτηση 7. Πιστεύετε ότι ένας από τους βασικότερους λόγους που θα χρησιμοποιούσατε ή χρησιμοποιείτε ασύρματη δικτύωση είναι για …

chart07chart08Κατά μεγάλη πλειοψηφία ως ο βασικότερος λόγος χρήσης του ασύρματου δικτύου αναφέρεται η «Ενημέρωση». Αυτό το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο καθώς και κατά την γνώμη μας το βασικό προτέρημα των ασύρματων δικτύων είναι η φορητότητα και η ευκολία στο να αναζητήσουμε πληροφορίες σε οποιοδήποτε μέρος και αν βρισκόμαστε.

Ερώτηση 8. Στις ασύρματες επικοινωνίες η μετάδοση των δεδομένων γίνεται σε ένα κοινόχρηστο μέσο, τον αέρα. Πόσο σημαντική είναι για σας η ασφάλεια της επικοινωνίας και η προστασία των πληροφοριών που διακινούνται μέσω τεχνικών κρυπτογράφησης ;
Πιθανές απαντήσεις : Απόλυτα, Πολύ, Αρκετά, Λίγο, Καθόλου.

chart09Η ασφάλεια που παρέχει κάποιο ασύρματο δίκτυο στην μεταφορά και την προστασία των δεδομένων, παίζει σημαντικό ρόλο για τους πολίτες καθώς 9 στους 10 έδωσαν απαντήσεις όπως «Απόλυτα, Πολύ και Αρκετά». Παρόλα αυτά ….

Ερώτηση 9. Πόσο συχνά κάνετε οικονομικές συναλλαγές μέσω Διαδικτύου ;

chart10chart142 στους 10 πολίτες κάνουν συχνές οικονομικές συναλλαγές μέσω Διαδικτύου, ενώ 1 στους 2 δεν έχει κάνει πότε κάποια τέτοια συναλλαγή. Επίσης από αυτούς που έχουν κάνει έστω και μία φορά κάποια οικονομική συναλλαγή, στα 10 άτομα οι 7 είναι άνδρες ενώ οι 3 γυναίκες.

Ερώτηση 10. Είναι αρκετά σημαντική η παροχή ασύρματης δικτύωσης σε δημόσιους χώρους (Πλατείες, Βιβλιοθήκες, Δημόσια Κτήρια κ.α.)
Πιθανές απαντήσεις : Απόλυτα, Πολύ, Αρκετά, Λίγο, Καθόλου.

chart11Επίσης, οι πολίτες των Σερρών βλέπουν θετικά την ολοένα και αυξανόμενη δημιουργία ασύρματων δικτύων σε δημόσιους χώρους καθώς κανείς δεν μας έδωσε την απάντηση «Καθόλου».

Ερώτηση 11. Γνωρίζετε την ύπαρξη της ελεύθερης ασύρματης δικτύωσης στην Πλατεία Ελευθερίας, της πόλης των Σερρών ;
Πιθανές απαντήσεις : Ναι, Όχι.

chart12Ερώτηση 12. Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ την ασύρματη δικτύωση στην Πλατεία Ελευθερίας ;
Πιθανές απαντήσεις : Ναι, Όχι.

chart13Το φθινόπωρο του έτους 2008 άρχισε η πιλοτική λειτουργία του ασύρματου δικτύου της πόλης των Σερρών με πρώτο σημείο πρόσβασης (Hotspot) την Πλατεία Ελευθερίας. Την ύπαρξη του δικτύου την γνωρίζουν 10 στους 20 πολίτες από τους οποίους μόνο οι 3 το έχουν χρησιμοποιήσει. Δηλαδή το 50% των πολιτών γνωρίζουν την ύπαρξη του δικτύου αλλά μόλις το 15% το χρησιμοποιεί.

 


Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων από ερωτηματολόγια των φοιτητών

pdf_iconΕρωτηματολόγιο φοιτητών


Ερώτηση 1. Πόσο καλή είναι κατά τη γνώμη σας η σχέση σας με την πληροφορική ;
Πιθανές απαντήσεις : Πολύ καλή, Καλή, Μέτρια, Κακή, Πολύ κακή.

chart15Όπως είναι λογικό η σχέση της πλειοψηφίας των φοιτητών είναι «Καλή έως Μέτρια». Αυτό είναι απολύτως φυσικό καθώς αυτό το δείγμα είναι εξοικειωμένο με την τεχνολογία, είναι μορφωμένο και τέλος είναι και σε μία κλίμακα ηλικίας που είναι πιο εύκολη η κατανόηση της εξέλιξης της πληροφορικής.

Παρόλα αυτά, στις απαντήσεις αυτής της ερώτησης μπορεί κανείς να παρατηρήσει την υποκειμενικότητα των απαντήσεων. Θα περιμέναμε οι φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών να θεωρούν ότι έχουν πολύ καλή σχέση με την Πληροφορική. Αντίθετα, βλέπουμε απαντήσεις με υψηλότερη βαθμολογία σε φοιτητές άλλων Τμημάτων. Θεωρούμε ότι αυτό οφείλεται στη διαφορετική πολυπλοκότητα με την οποία αντιμετωπίζουν την ερώτηση οι ερωτηθέντες. Η έννοια της Πληροφορικής για έναν φοιτητή της Πληροφορικής είναι πολύ πιο ευρεία από την απλή χρήση συστημάτων (όπως είναι για άλλους χρήστες) κι έτσι οι απαντήσεις του αντικατοπτρίζουν τη αίσθησή του απέναντι στο πλήρες επιστημονικό πεδίο της Πληροφορικής και όχι το πώς νιώθει ως απλός χρήστης υπηρεσιών. Ενδεχομένως, η ερώτηση έπρεπε να είχε διατυπωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια.

Ερώτηση 2. Γνωρίζετε την ύπαρξη της τεχνολογίας ασύρματης δικτύωσης (wireless internet) ;
Πιθανές απαντήσεις : Απόλυτα, Πολύ, Αρκετά, Λίγο, Καθόλου.

chart16Πάνω από 90% γνωρίζουν την ασύρματη δικτύωση λόγω και της σχέσης που αρχίζει να έχει με την καθημερινή μας ζωή. Οι φοιτητές την αντιλαμβάνονται σαν ένα εργαλείο που τους βοηθάει καθημερινά.

Ερώτηση 3. Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ τις υπηρεσίες που παρέχει η ασύρματη δικτύωση ;
Πιθανές απαντήσεις : Απόλυτα, Πολύ, Αρκετά, Λίγο, Καθόλου.

chart17Ερώτηση 4. Πού έχετε κάνει χρήση δικτυακών υπηρεσιών μέσω ασύρματης πρόσβασης ;
Πιθανές απαντήσεις : Πανεπιστήμιο_ΤΕΙ, Σε δημόσιο χώρο, Σπίτι μου, Αλλού.

chart188 στους 10 φοιτητές κάνουν σχεδόν καθημερινή χρήση ασύρματων δικτύων, εκ των οποίων σχεδόν όλοι στο σπίτι τους. Ενδιαφέρον δείχνει και ότι οι μισοί από αυτούς που έχουν κάνει χρήση μέσα στο σπίτι, έχουν κάνει και εκτός σπιτιού με μεγάλα ποσοστά σε δημόσιους χώρους και το ΤΕΙ.

Ερώτηση 5. Πιστεύετε ότι θα εξυπηρετούσε τις καθημερινές ανάγκες σας για χρήση internet, η λειτουργία ασύρματης δικτύωσης ;
Πιθανές απαντήσεις : Απόλυτα, Πολύ, Αρκετά, Λίγο, Καθόλου.

chart19Όλοι οι φοιτητές είναι σύμφωνοι ότι θα εξυπηρετούσε πολύ τις καθημερινές τους ανάγκες για χρήση internet η λειτουργία ασύρματης δικτύωσης. Όπως προείπαμε, το Internet και η ασύρματη δικτύωση αποτελούν βασικά εργαλεία πρόσβασης σε πληροφορίες για τον σημερινό φοιτητή.

Ερώτηση 6. Έχετε στην κατοχή σας κάποια φορητή συσκευή με δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης στο δίκτυο ;
Πιθανές απαντήσεις : Ναι, Όχι αλλά σκοπεύω, Όχι.

chart20Αν απαντήσατε θετικά στην προηγούμενη ερώτηση, τι είδους συσκευή χρησιμοποιείτε ;
Πιθανές απαντήσεις : Φορητό Η/Υ, PDA_smartphone, Άλλο.

chart218 στους 10 φοιτητές έχουν κάποια συσκευή με τεχνολογία Wi-Fi. Ένα μεγάλο ποσοστό (66%) έχει φορητό υπολογιστή, ενώ οι μισοί από αυτούς (33%) διαθέτουν και κάποιου τύπου smartphone.

Ερώτηση 7. Πιστεύετε ότι ένας από τους βασικότερους λόγους που θα χρησιμοποιούσατε ή χρησιμοποιείτε ασύρματη δικτύωση είναι για …

chart22Στους βασικότερους λόγους για χρήση της ασύρματης δικτύωσης, με μεγάλη διαφορά εμφανίζεται η «Ενημέρωση» ενώ έπειτα ακολουθεί η «Επικοινωνία» είτε με email, είτε μέσω chat.

Ερώτηση 8. Πιστεύετε ότι είναι χρήσιμη η δημιουργία κάποιων ανοικτών χώρων ειδικά αφιερωμένων για ασύρματη πρόσβαση, π.χ. με πάγκο / τραπεζάκι, σκαμπό / καρέκλες και ηλεκτρική τροφοδοσία ;
Πιθανές απαντήσεις : Απόλυτα, Πολύ, Αρκετά, Λίγο, Καθόλου.

chart23Το 90% των φοιτητών έχουν πάρα πολύ θετική γνώμη στην πρόταση της δημιουργίας κάποιον ανοικτών χώρων ειδικά αφιερωμένων για ασύρματη πρόσβαση , πχ με πάγκο, τραπεζάκια, καρέκλες και ηλεκτρική τροφοδοσία. Αυτό θα ήταν θετικό και στο ότι όλο και περισσότερος κόσμος θα είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο αλλά θα στο ότι θα εξοικονομούνταν κάποιο οικονομικό ποσό από τη συνδρομή πρόσβασης.

Ερώτηση 9. Πιστεύετε ότι κατά την διάρκεια της διδασκαλίας ενός μαθήματος η πρόσβαση στο δίκτυο του ΤΕΙ και το Διαδίκτυο υποβοηθά στην εκπαιδευτική διδασκαλία ;
Πιθανές απαντήσεις : Απόλυτα, Πολύ, Αρκετά, Λίγο, Καθόλου.

chart24Επίσης το 80% των φοιτητών πιστεύουν ότι το Internet και η χρήση του βοηθάνε στην διάρκεια της διδασκαλίας ενός μαθήματος.

Ερώτηση 10. Στις ασύρματες επικοινωνίες η μετάδοση των δεδομένων γίνεται σε ένα κοινόχρηστο μέσο, τον αέρα. Πόσο σημαντική είναι για σας η ασφάλεια της επικοινωνίας και η προστασία των πληροφοριών που διακινούνται μέσω τεχνικών κρυπτογράφησης ;
Πιθανές απαντήσεις : Απόλυτα, Πολύ, Αρκετά, Λίγο, Καθόλου.

chart25Σχεδόν όλοι θέλουν να έχουν απόλυτη ασφάλεια στις ασύρματες επικοινωνίες και στην προστασία των πληροφοριών που διακινούνται στο δίκτυο. Η αίσθηση της ασφάλειας παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην χρήση ενός δικτύου. Παρόλα αυτά ….

Ερώτηση 11. Πόσο συχνά κάνετε οικονομικές συναλλαγές μέσω Διαδικτύου ;

chart26chart27Αν και εξοικειωμένοι οι φοιτητές με την πληροφορική και με το internet λόγω μόρφωσης και ηλικίας, μόνο 3 στους 10 κάνουν συχνές οικονομικές συναλλαγές μέσω Διαδικτύου, και επιπροσθέτως το 70% αυτών είναι γένος αρσενικού.

 


Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων από ερωτηματολόγια των ξενοδοχείων

pdf_iconΕρωτηματολόγιο ξενοδοχείων


Στην μελέτη του κλάδου των ξενοδοχείων τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την συλλογή των απαντήσεων ήταν σχεδόν αναμενόμενα. Στην έρευνα συμμετείχαν και τα 7 ξενοδοχεία που λειτουργούσαν εντός της πόλης των Σερρών την εποχή διεξαγωγής της.

Τα πέντε από τα επτά παρείχαν ήδη στους πελάτες τους κάποιον διαμορφωμένο χώρο στον οποίο υπάρχουν υπολογιστές με ενσύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, τα 6 ξενοδοχεία διαθέτουν και ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο εκ των οποίων στα πέντε προσφέρεται μέσω κωδικού ασφαλείας για την προστασία του δικτύου από τους μη πελάτες. Στα έξι αυτά ξενοδοχεία η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για πάνω από 3 χρόνια σε 4 από αυτά, πάνω από 2 χρόνια σε 1 και πάνω από 1 χρόνο στο τελευταίο 1. Και στα έξι η υπηρεσία προσφέρεται για 2 βασικούς λόγους. Πρώτον, εξυπηρετεί τις καθημερινές ανάγκες και την λειτουργία του ξενοδοχείου. Δεύτερον, υπάρχει μεγάλη ζήτηση από τους πελάτες καθώς το 80% των πελατών τη στιγμή της κράτησης του δωματίου δεν παραλείπει να ρωτήσει αν το ξενοδοχείο παρέχει ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Σαν αποτέλεσμα, οι πέντε από τους επτά ξενοδόχους θεωρούν ότι μια τέτοια υπηρεσία έχει μεν θετικά αποτελέσματα στην προσέλκυση πελατών αλλά όχι στην αύξηση του κέρδους. Αυτό συμβαίνει επειδή η μη παροχή μιας τέτοιας υπηρεσίας θα μείωνε την πελατεία αλλά δεν μπορεί να την αυξήσει λόγω του ότι όλοι πλέον οι ανταγωνιστές την παρέχουν, με αποτέλεσμα απλά τη διατήρηση της υφιστάμενης πελατείας. Τα 6 από τα 7 ξενοδοχεία διατηρούν ιστοσελίδα στο Internet εκ των οποίων τα 5 παρέχουν και σύστημα κρατήσεων. Επίσης, τόσο το προσωπικό και όσο και οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για οικονομικές συναλλαγές.

Γενικά από τα αποτελέσματα διαπιστώθηκε ότι η τεχνολογία, η πληροφορική και η ασύρματη δικτύωση έχει αρχίσει να γίνεται απαραίτητη όχι μόνο στη καθημερινή ζωή των πολιτών αλλά επίσης να θεωρείται και δεδομένη υπηρεσία για πολλούς επαγγελματίες.

Top