Χαρτης Μελετης 2011

Σημεία με …….
Κανένα δίκτυο (25-σημεία)    1 έως 6 δίκτυα (274-σημεία)    7 έως 12 δίκτυα (182-σημεία)    13 έως 18 δίκτυα (123-σημεία)
19 έως 24 δίκτυα (55-σημεία)    25 έως 30 δίκτυα (31-σημεία)    31 και άνω δίκτυα (10-σημεία)

WiFi-Serres.gr