Αρχικη

logo2

Η ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της πτυχιακής εργασίας με τίτλο “Βαθμός διείσδυσης τεχνολογιών Wi-Fi στην ελληνική κοινωνία και τρόπος χρήσης. Μία μελέτη της κατάστασης στην πόλη των Σερρών”.

Σκοπός της μελέτης είναι να δούμε σε ποιό βαθμό έχει εισχωρήσει η ασύρματη δικτύωση στη ζωή του σημερινού πολίτη και με ποιον τρόπο την χρησιμοποιεί. Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ενημέρωση των χρηστών σε θέματα ασφάλειας.

Στα πλαίσια της εργασίας έγιναν μετρήσεις πεδίου σε όλο το εύρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης των Σερρών, ενώ διανεμήθηκαν και ερωτηματολόγια προς τους πιθανούς χρήστες αυτής της τεχνολογίας. Η έρευνα διενεργήθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2011. Όλα τα αποτελέσματα αφορούν αυτή την χρονική περίοδο. Ο χάρτης της πόλης χωρίστηκε σε 700 σημεία και καταγράφηκαν όσα ενεργά δίκτυα εντοπίστηκαν. Μετά την επεξεργασία των μετρήσεων έγινε αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με γραφήματα και σχόλια. Για την καλύτερη κατανόηση της χρήσης της ασύρματης δικτύωσης, δημιουργήσαμε 3 διαφορετικά ερωτηματολόγια για 3 διαφορετικά δείγματα χρηστών. Ακολουθούν χάρτες που παρουσιάζουν την όλη μελέτη, με την βοήθεια των Google maps V3. Τέλος, μετρήσεις έγιναν και για να ελεγχθεί η ραδιοκάλυψη του ελεύθερου ασύρματου δικτύου του Δήμου Σερρών.

Top